• پایان چهارمین دوره مربیگری غواصی در مدرسه غواصی قشم

    چهارمین دوره آموزش مدرّسی غواصی یک و دو ستاره بین المللی CMAS ، زیر نظر فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 93/11/20 تا 93/11/30  در مدرسه غواصی قشم برگزار شد و با موفقیت به اتمام رسید. این دوره زیر نظر استاد علی اکبر حاجی محمدی، مدرس بین المللی سه ستاره غواصی برگزار گردید.